KESKİN COLOR KARTPOSTALCILIK A.Ş. ETİK DEĞERLERİ

1- DÜRÜSTLÜK : Onurlu, dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlı kalır. Hiçbir yolsuzluğa katılmaz, yolsuzluğu desteklemez ve göz yummaz. Kar etmek ve çıkar sağlamak için rüşvet ilişkisine girmez. Haksız rekabet Kabul etmez.

2- GÜVENİRLİK : Kendisine ve çalışanlarına karşı duyulan güveni sarsıcı ve saygınlığa zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunmaz. Ürün, hizmetlerinin sorumluluklarını taşır, gereğini yerine getirmekten kaçınmaz. Çalışanlarıyla ilgili kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlar.

3- SÖZÜNÜ TUTMAK : Verdiği sözleri yerine getirmede özen gösterir. Üstlendiği borçlarını zamanında ve eksiksiz yerine getirir.

4- SADAKAT : Çalışanlar saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi elde etmeye çalışmaz ve çıkarları için kullanmaz. Firma gizliliğine dikkat eder, şirketten ayrılmış bile olsa eski firmasının özel bilgilerini çıkarı için kullanamazlar. KESKİN COLOR KARTPOSTALCILIK A.Ş. aynı kurallara uymayı tahhattüt eder ve çalışanlarının bilgilerini özenle korur.

5- ADİL OLMAK : Kendisine haksız rant talep edilmesini kabul etmez, aracılık yapmaz, kendisine aracılık yapmalarını istemez, yapılacak bu yöndeki teklifleri reddeder.

6- BAŞKALARININ HAKKINI KORUMAK : Çalışanları ile olan ilişkilerinde; dürüstlük, adil yönetim, eşitlik, kişiliğe saygı ilkelerini benimseyip, çalışanlarına güvenli çalışma ortamı sağlar, kişileri yasalara aykırı işlemler yapmaya zorlamaz. Çalışanların hakları ile ilgili ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ayrıcalığı yapmaz.

7- YASALARA KARŞI SAYGILI OLMAK : Tüm faaliyetlerinde ülkesinin ve iş yaptığı ülkelerin hukuk düzenine saygı gösterir ve yasalara uyar. Yasadışı ya da suç olacak faaliyetlere girmez, İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmaz.

8- EN İYİNİN PEŞİNDE OLMAK : Verilen kararlar ile yerel ekonomilerin olumlu etkilenmesini sağlar. Ülke kaynaklarının israfından kaçınır. Sosyal hizmetlere ve alt yapıya kaynak imkanlarını sağlar.

9- ÇEVRE BİLİNCİ : Çevrenin korunması için her türlü özveriyi sağlar. Çevre bilincinin yayılması için çalışmalar yapar, bu doğrultuda çalışanlarını bilinçlendirir.

10- İSG BİLİNCİ: İSG prosedür ve talimatlarına uygun davranarak ulusal ve uluslararası belirlenen İSG standartlarını destekler. İSG ile ilgili yasal mevzuat şartlarına uyum sağlar. Çalışanların İşi ile ilgili riskleri öngörme gayretini gösterir ve risk iyileştirmeleri için önerilerde bulunur.

11- ÇALIŞAN SORUMLULUĞU : Şirket hakkında işyerinde haksız tutum ve davranışlar içine girmezler. Çalışan El Kitabına aykırı ve şirket düzenini bozacak eylem , işlem yapmazlar.