ŞİRKET POLİTİKAMIZ;

Faaliyetlerine 1963’ten beri büyüyerek devam eden ve sektöründe kendisini güvenilirlik ve dürüstlüğüyle kanıtlamış olan Keskin Color; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

gereklerini yerine getirmeyi ve etkilerini sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

Bu taahhüdü gerçekleştirmek için bağlı kalacağımız ilkelerimiz;

· ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ‘’Entegre Yönetim Sistemi’’ kapsamında yönetmek,

· Riskleri ve fırsatları etkin şekilde yöneterek Entegre Yönetim Sistemi performansını sürekli iyileştirmek,

· İş kazalarını, meslek hastalıklarını ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik önlem almak,

· Yasal şartları yerine getirme konusundaki sorumluluğumuzu sürdürmek,

· Sektöründe öncü konumunu devam ettirmek, müşterilerinin ihtiyaç ve şartlarını karşılamak, yenilikçi ve özgün olmak ve koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak,

· İç ve dış müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için ortaya çıkan sorunları kaynağında çözmek,

· Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyede tutmak,

· Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları teşvik etmek,

· En değerli varlığımız olan çalışanlarımızın teknik yetkinliklerini, kişisel gelişimlerini arttıracak eğitimleri, Entegre Yönetim Sistemi kapsamında farkındalık eğitimlerini sürdürmek,

· Markamızın bilinirliğini yaygınlaştırarak en yüksek seviyede tutmak,

· ‘Kaliteli ürün için kaliteli girdi gerekir.’ gerçeğinden yola çıkarak tedarikçilerimizle iş birliği içinde olup onların gelişmelerine de katkıda bulunmak,

· Başlayan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamak,

· Sürdürülebilirliği sağlamak ve üretim verimliliğini arttırmak için profesyonel destek alarak başlattığımız kurumsallaşma çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,

· Atıkları azaltıcı önlemler almayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmak,

· Acil durum planlarını oluşturarak acil durumlara karşı en kısa sürede ve en etkin şekilde müdahale edebilecek bir organizasyon oluşturmak ve etkinliğini sağlamak,

· Çalışma ortamımızı güvenli, temiz, düzenli, kendimize yakışır şekilde tutmak,

· Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimleri sağlamak,

· Kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmesini, saklanmasını, aktarılmasını ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde 6698 sayılı Kanuna uygun olarak imha etmek

· Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamak,

· Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumak,

· Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

· İş/Hizmet sürekliliğinin sürdürülebilirliğini sağlamayı,