Şirket Politikası;

Faaliyetlerine 1966’dan beri büyüyerek devam eden ve sektöründe kendisini güvenilirlik ve dürüstlüğüyle kanıtlamış olan Keskin Color, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerini yerine getirmeyi ve etkilerini sürekli geliştirmeyi taahhüt eder. Bu taahhüdü gerçekleştirmek için bağlı kalacağımız ilkelerimiz;

1. Faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmek. 


2. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli iyileştirmek. 


3. Yaralanmaları, sağlığın bozulmasını ve çevre kirliliğini önlemek. Oluşabilecek her türlü kazalara (İSG ve Çevre) karşı tedbirli olmak. 


4. Yasal şartları yerine getirme konusundaki sorumluluğumuzu sürdürmek, uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek. 


5. Sektöründe öncü konumunu devam ettirmek, müşterilerinin ihtiyaç ve şartlarını karşılamak, 
yenilikçi ve özgün olmak ve koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak. 


6. İç ve dış müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için ortaya çıkan sorunları kaynağında çözmek. 


7. Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki ürün kalitemizi ve verimliliği uluslararası düzeyde 
rekabet edebilecek seviyede tutmak. 


8. Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirmek. 


9. En değerli varlığımız olan çalışanlarımızın teknik yetkinliklerini arttıracak eğitimleri sürdürmek. 


10. Markamızın bilinirliğini yaygınlaştırarak en yüksek seviyede tutmak. 


11.Sürdürülebilirliği sağlamak ve üretim verimliliğini arttırmak için profesyonel destek alarak 
başlattığımız kurumsallaşma çalışmalarının sürekliliğini sağlamak. 


Sosyal Uygunluk Politikamız;

Hiçbir çalışanımız yasanın izin verdiği minimum çalışma yaşının altında olamaz. Şirketimiz bünyesinde bunun için gerekli önlemler alınmıştır. Firma genç işçi istihdam edebilir, ancak bu genç işçilerin zorunlu eğitim yasalarına tabii olduğu durumlarda sadece okul saatleri dışında çalıştırır.

Şirket bünyesinde hiçbir çalışan herhangi bir yöntemle zorla çalıştırılamaz. Gönüllülük prensibi esastır.

Çalışanlar için güvenlik ve sağlık koşullarının yaratıldığı çalışma ortamını oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak esastır. Kaza ve yaralanmaları önleyen sistemler geliştirmek ve uygulamak şirketimizin taahhütüdür.

Çalışanlara herhangi bir şekilde cinsiyet, yaş, ırk, dil, din vb. gibi kriterler göz önünde bulundurularak ayrımcılık yapılamaz.

Tüm çalışanlarına itibar ve saygıyla davranılır. Firma personeline fiziksel ceza, ruhsal ya da fiziksel baskı veya sözlü taciz uygulamaz ve bunu tolere etmeyecektir.

Tüm çalışanların tercih ettikleri sivil toplum kuruluşlarını oluşturma, katılma ve organize etme ve firma ile kendi adlarına görüşme yapma hakkı vardır.

Çalışanın yaşam ücreti hakkına saygı gösterilir. En az mevzuatın öngördüğü asgari ücret uygulanır. Normal bir çalışma haftası için ödenen ücretlerin en azından yasal veya endüstriyel standartları mutlaka karşılamasını, çalışanın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmesini ve biraz da ihtiyari gelir sağlamasını temin eder.

Çalışanların kişisel gelişimine destek verilir. Farklılıklar zenginlik olarak algılanıp kişisel tercihlere saygı gösterilir.

Çalışma saatleri yasal limitler ile belirlenen çalışma ve fazla çalışma saatlerine uygun olarak uygulanır ve çalışanlara yasalarda belirlenen fazla çalışma hükümleri doğrultusunda hakları ödenir.