ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, standartları doğrultusunda;

Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimleri sağlamayı,

Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri koruma ilkelerine uymayı,

Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,

Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,

Riskleri ve fırsatları etkin şekilde yöneterek tüm süreçleri sürekli iyileştirmeyi,

Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,

Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

Müşteri şikayetlerini etkin olarak ele alıp sonuç odaklı çözümlemeyi,

İş/Hizmet sürekliliğinin sürdürülebilirliğini sağlamayı,

Atıkları azaltıcı önlemler almayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,

Acil durum planlarını oluşturarak acil durumlara karşı en kısa sürede ve en etkin şekilde müdahale edebilecek bir organizasyon oluşturmayı ve etkinliğini sağlamayı,

Çalışanların yetkinliklerini artırmak için gerekli eğitimleri vermeyi, katılım, teşvik, motivasyon ve iletişimi sağlamayı,

Yönetim sistemlerinin performansını proses yaklaşımı içinde sürekli iyileştirmeyi,

 

Taahhüt eder.